Wygodne mieszkanie
REGIONY
Współpraca z naszymi partnerami handlowymi opiera się na wzajemnej wymianie informacji i wsparciu dla działalności. Międzynarodowa sieć sprzedaży jest nadzorowana przez naszych przedstawicieli w związku z czym cały świat został podzielony na regiony przypisane do konkretnych menedżerów.
więcej
DANE TELEADRESOWE
Indeco S.A. ul. Grzybowska 87 00-844 Warszawa Sąd Rejonowy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS 0000141397 NIP 527-10-24-943 REGON 011131660 Kapitał zakładowy wniesiony w całości 14.044.000,00 zł
więcej
Construction and design H15.pl
(C) Copyright 2012 Indeco