Obrazek


Serwis INDECO.EU został zamknięty do odwołania.
W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt ze
spółką INDECO S.A. w restrukturyzacji
wysyłając wiadomość e-mail na adres info@indeco.pl
Dziękujemy.


INDECO.EU has been closed until further notice.
For further information please contact INDECO S.A.
w restrukturyzacji by sending a message to info@indeco.pl
Thank you.


INDECO S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie (00-844) przy ul. Grzybowskiej 87, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod numerem KRS 0000141397, posiadająca numer NIP 5271024943, numer REGON 011131660,
oraz kapitał zakładowy 14.044.000,- złotych wpłacony w całości.